Tjänster

Soft Design levererar nyckelfärdiga lösningar med våra egna produkter. Vi leverarerar också många olika tjänster för att säkerställa att rätt lösning med tillräcklig kapacitet väljs och att anläggningen även fungerar 20 år eller mer till full belåtenhet

AGV, LGV, eller automattruck var för ett antal år sedan inom Sverige mest kända för att användas på Volvo.Idag har...
SoftVision® använder beprövade mätmetoder för bästa stabilitet och högsta noggranhet.