Volvo

Volvo, Hallsberg. 

Bearbetningscell för svetsning av olika fordonshytter.