Tempur

Tempur, Aarup, Danmark. 

Visionsystem i tre linjer vid produktion av madrasser.