Shell

Shell, Chester, England. 

15 ryggbärande AGVer för transport av pallar med oljeprodukter mellan produktion, lager och leverans.