Sandvik

Sandvik, Västberga, Gimo. 

MAX AGV system för transport av slipskär mellan olika stationer, även stort AGV buffertlager.