Logoplaste

Logoplaste, Coleford, England. 

8 AGVer för stapling av stora boxar i lager upp till 6 m.