Kimberly Clark

Kimberly Clark, Gravesend, England. 

4 st AGVer för transport av stora pappersrullar.