Duun

Duun, Trondheim, Norge. 

MAX system för kombinerat lager och svetscellshantering.