BMW

BMW, Birmingham, England. 

Utökning och modernisering av BMWs 150 AGver.