AstraZeneca

AstraZeneca, Södertälje. 

12 st AGVer för transport mellan olika produktionsavdelningar.