Arla

Arla, kalmar. 

Visionsystem för ostkontroll, avsyning under och översida samt sidor, vaccumkontroll.