Arla

Arla, London, England. 

Mindre AGVer för transport av dubbla tets. (Mjölkvagnar)