Kvalitet & Miljö

Soft Design marknadsför, konstruerar, tillverkar, installerar och underhåller system med förarlösa truckar (AGVs Automatd Guided Vehicles) och Visionsystem för kontroll i produktionen, oftast mycket monotont arbete.

AGVn är en miljövänlig produkt som minimerar energianvändningen för interna transporter och har en lång livscykel. Den bidrar också till en bättre arbetsmiljö och minskar arbetsolyckor och arbetsrelaterade skador.

Våra policies för kvalité, miljö och arbetsmiljö skall vara vår omtanke om vårt eget intresse och spegla vår förmåga att uppfylla ställda förväntningar.

Soft Design är ett företag med stora ambitioner. För att utvecklas och bli ännu bättre är det avgörande för företaget och dess framtid hur våra kunder uppfattar våra produkter och tjänster. Det är därför viktigt för oss att behålla och helst stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten leverantör och partner.

Kunders förtroende är vår utgångspunkt, och detta formas inte enbart av kvaliteten på de produkter som tillverkas utan även i hög grad vår förmåga tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar på vårt agerande och bemötande.

Det innebär att såväl alla i företaget som våra underleverantörer måste vara engagerade i våra processer och verka för att ständigt förbättra verksamheten. Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång och ger en trevligare arbetsmiljö.

Soft Design med personal är medvetna om de globala miljöfrågorna och vår möjlighet att påverka direkt eller indirekt.

Soft Design bedriver sin verksamhet och agerar så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

Vår verksamhet skall präglas av miljöansvar, där medarbetarnas engagemang och medvetenhet påverkar Soft Designs effektivitet av användandet av resurser och energi samt förebygger förorening av vår miljö. Tillsammans med våra partners skall vi ta hand om vårt avfall och återvinna på ett miljövänligt sätt.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Soft Design.

Målsättningen med Soft Designs arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare med en stark gemenskap. Detta uppnås genom att integrera glädje, hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

Vår strävan är att ha goda relationer med kunder, partner, myndigheter och övriga intressenter, uppfylla lagar och förordningar samt bedriva ett internt arbete som leder till ständiga förbättringar.